QQ PC版 9.0.5

 • - 全新改版,给你焕然一新的感觉
 • - 群聊文件,支持断网恢复后断点续传
 • - 聊天输入框高度调整可同步本机所有输入框
 • - 登录速度提升,运行更流畅
2018-08-08 下载

QQ手机版 Android7.7.5 / iPhone7.6.9

 • 【好友微视,全新上线】
 • - 可邀请好友合拍小视频,一起“皮”一下
 • - 新增多款高颜值滤镜,多种风格自由切换
 • - 动态影集支持图片和视频混剪,可添加特效
 • - 视频拍摄功能升级,拍视频,趣分享
 • - 表情泡泡,聊天时会飞的魔性表情
 • - 视频拍摄添加转场特效,一键拍出大片范

TIM 2.2.7

 • - 群聊文件支持拖拽上传及下载
 • - 发送和下载的群文件可转存至云文件
 • - 群文件消息支持撤回
 • - 增强系统稳定性,提升聊天时的使用体验
2018-08-06 下载

其他产品

更多下载